top of page

WORD ONDERDEEL VAN DE OPLOSSING

Als je je bewust bent van de problemen en gevaren die spelen op bedrijventerreinen en je iets wil doen in plaats van stil te zitten - dan ben je hier aan het juiste adres! Er zijn veel oplossingen, waarvan sommige wellicht perfect bij jouw bedrijf passen. Met de onderstaande slider kun je nagaan welke klimaatadaptieve maatregelen er in jouw werkgebied genomen zouden kunnen worden. Lees meer over de mogelijkheden en met wie je zou kunnen samenwerken om echt iets te veranderen!  

Klimaatadaptieve maatregelen

Water en hitte

Groene Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen zijn een essentieel onderdeel van bedrijventerreinen. Helaas zijn ze nu nog vaak gemaakt van ondoordringbaar beton, wat risico's oplevert.

Water kan niet door het beton infiltreren, wat schade aan het beton veroorzaakt, maar ook het overstromingsrisico en de schade aan infrastructuur en gebouwen vergroot. Het beton houdt ook warmte vast, wat het hittestress kan vergroten.

Groene parkeerplaatsen zijn permeabel, waardoor water kan wegstromen en vegetatie kan groeien - zo kan dus het overstromingsrisico en de hittestress worden beperkt. Het is een gemakkelijk te implementeren oplossing voor elk bedrijf, met directe gunstige effecten voor iedereen in de omgeving. Dus: laat dat groen maar komen!

Groenparkeren_op_bedrijventerrein,_Eindhoven_(50174273442).jpg
49254723673_f9225f05d2_b.jpg

JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN

Een bedrijventerrein klimaatadaptief maken is een samenwerkingsproces: je kunt het niet alleen. Daarom is het goed om te weten met welke andere belanghebbenden je kunt samenwerken en hoe je elkaar kunt helpen naar een groene en toekomstbestendige werkomgeving.

Municipality Stakeholder -01.png

DE GEMEENTE

De gemeente is een belangrijke stakeholder die je op verschillende manieren kan bijstaan in je proces. Klimaatadaptatie staat vaak op de agenda bij verschillende gemeenten en daarom is de kans groot dat er een afdeling klimaatadaptatie is die je kan helpen bij het verkrijgen van meer informatie over mogelijke lokale partners, subsidiemogelijkheden en meer. Aangezien je op een bedrijventerrein werkt, kan het creëren van een betere werkomgeving ook interessant zijn voor de afdeling economie en werkgelegenheid en kan de gemeente je helpen met de benodigde kennis over wet- en regelgeving.

property owner stakeholder-05.png

PAND EIGENAREN

Vaak is het gebouw waarin je werkt eigendom van een andere partij. Wanneer je veranderingen aan jouw werkomgeving wilt aanbrengen, is het daarom van cruciaal belang dat de eigenaar van het pand ook akkoord gaat met de veranderingen die je aanbrengt. Er kunnen verschillende voordelen zijn voor de eigenaar van het pand, waarvoor we in stap 5 meer instrumenten aanreiken. Een beter overzicht van de voordelen en kosten kan je helpen om de eigenaar bij het project te betrekken.

park management stakeholder-03.png
park management stakeholder-03.png

PARKMANAGEMENT

Op sommige bedrijventerreinen is er zelfs een parkmanagement dat iets meer organisatiekracht heeft dan een overkoepelende netwerkorganisatie, omdat zij vaak ook een budget hebben. Zij zouden een rol kunnen spelen bij het opstarten van een klimaatadaptatieproject en iemand binnen het parkmanagement aanwijzen die het voortouw neemt bij deze transitie. Ook zijn er vaak mogelijkheden om klimaatadaptatie te koppelen aan andere thema's waar het parkmanagement zich op richt. Als zij zich bijvoorbeeld richten op het bieden van meer micromobiliteit, kan er ruimte worden bespaard voor extra groen en klimaatadaptatie!

overarch org Stakeholder-02.png

NETWERK ORGANISATIES

Bedrijventerreinen hebben vaak een overkoepelende organisatie zoals een businessclub die zich richt op thema's als klimaatadaptatie. Zij bieden goede mogelijkheden om in contact te komen met andere bedrijven in de gebieden over deze onderwerpen en te kijken waar je je krachten kunt bundelen. Overkoepelende organisaties faciliteren ook sessies met andere bedrijven over deze onderwerpen. Wil je in contact komen met een lokaal bedrijventerrein? Ga door naar stap 4!

your own company stakeholder-04.png

Het is ook heel belangrijk om het bedrijf waarvoor je werkt en je collega's erbij te betrekken. In stap 3 geven we je daarom alle nodige hulpmiddelen om het gesprek op gang te brengen en het probleem uit te leggen. Ook jouw bedrijf kan baat hebben bij klimaatadaptatie. Enerzijds omdat het het imago van het bedrijf voor bezoekende klanten kan verbeteren, maar ook omdat het de gezondheid en het welzijn van jou en je collega's positief kan beïnvloeden. Dit kan leiden tot serieuze kostenbesparingen, waarvoor stap 5 de nodige informatie verschaft.

JOUW BEDRIJF

bottom of page